100% přívod čerstvého vzduchu při špičkové rekuperaci tepla . Vysoce sofistikované větrací zařízení Lossnay, jehož výrobcem je MITSUBISHI Electric, pracuje s velmi výkonným systémem zpětného získávání tepla.

Znehodnocený vzduch je odveden z místnosti a zároveň s ním je přiváděn čerstvý vzduch z venkovního prostředí. Toto řešení přináší energetickou úsporu až do výše 70 %, tímto způsobem se využije téměř veškerá tepelná energie. Jednotka Lossnay postará o efektivní přívod čerstvého vzduchu do budovy s rekuperací tepelné energie.

Lossnay